Chúng ta cần một công nghệ lọc khí tốt hơn, cho không gian riêng của mỗi người. 

Phòng khách thường có khá nhiều tiếng ồn từ TV, máy lạnh, tủ lạnh và các thiết bị khác. Nơi chúng ta cần yên tĩnh để nghỉ ngơi chính là phòng ngủ. Do đó, chúng ta cần một máy lọc không khí có thể để cạnh giường ngủ, trên bàn làm việc, không tạo ra tiếng ồn và hoạt động hiệu quả vì mỗi ngày chúng ta dành đến 86% thời gian ở những nơi này. Chúng tôi nhận ra đối với mỗi không gian, cần có một loại công nghệ lọc không khí tương ứng phù hợp.

Yếu tố làm nên một bộ lọc tốt

Phương trình trên là phương trình đánh giá chất lượng bộ lọc. Phần mẫu số là độ giảm áp suất của không khí khi đi qua bộ lọc. Phần tử số chính là độ hiệu quả lọc bụi. Tỉ lệ của bụi lọc trên độ hụt giảm áp suất chính là thước đo của một bộ lọc tốt. Một bộ lọc càng tốt thì độ giảm áp suất càng nhỏ, có độ đối lưu không khí tốt và hiệu quả của hệ thống lọc bụi mịn càng cao. 

Lọc bụi hiệu quả hơn nhưng không gây tiếng ồn

 

Clair đã nghiên cứu và phát triển bộ lọc với độ đối lưu không khí tốt và đồng thời giữ nguyên hiệu quả năng suất lọc bụi mịn.

Độ đối lưu không khí của bộ lọc chính là điểm quan trọng, giúp lấy tăng thể tích không khí được làm sạch qua thiết bị dù chỉ cần sử dụng quạt có kích thước nhỏ