Đậu gà

50.000 đ

Đậu gà (chickpea), giàu dinh dưỡng.

Khối lượng tịnh: 400gr.

Xuất xứ: Argentina.

Đậu gà

50.000 đ