Đậu lăng đỏ

50.000 đ

đậu lăng đỏ, giàu dinh dưỡng.

Khối lượng tịnh: 400gr.

Xuất xứ: Canada.

Đậu lăng đỏ

50.000 đ