Hỗn hợp deluxe

90.000 đ

Hỗn hợp deluxe, bao gồm trái cây và hạt khô, dinh dưỡng cân bằng.

Khối lượng tịnh: 250gr.

Hỗn hợp deluxe

90.000 đ