BỘ LỌC E2F – THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

bui-trong-khong-khi

PM (chất dạng hạt) được phân loại thành:

  • PM10: là hạt có đường kính 10 μm (micromet).
  • PM2,5: là hạt có đường kính từ 2,5 μm trở xuống.

Chúng đều là những thành phần chính gây ô nhiễm không khí và rất có hại cho con người vì thâm nhập sâu vào phổi và hệ hô hấp không lọc được.

Thử nghiệm dưới chứng minh thực tế rằng máy lọc không khí Clair thu thập các hạt siêu mịn nhỏ hơn 0,3 μm bằng cách loại bỏ phần lớn khói thuốc lá trong 1 phút. Ngoài ra, bộ lọc E2F của Clair có thể loại bỏ hiệu quả tối thiểu 99,97% tất cả PM10 và PM2.5 trong không khí.

Kiểm tra video bên dưới. (Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện thử nghiệm.)